Lokum Deweloper członkiem PZFD

wróć do aktualności

Dołączyliśmy do grona spółek zrzeszonych w ramach Polskiego Związku Firm Deweloperskich, największej organizacji skupiającej deweloperów mieszkaniowych oraz biurowych na terenie Polski.  Wierzymy, że nasze czternastoletnie doświadczenie i obecność na dwóch ważnych rynkach - we Wrocławiu i w Krakowie przyczynią się do dzielenia się wiedzą praktyczną, merytoryczną oraz będą sprzyjały wzajemnemu inspirowaniu się.

 

PZFD czuwa nad bezpieczeństwem kupujących promując ideę Kodeksu Dobrych Praktyk, który został zaakceptowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i obowiązuje w relacjach firm członkowskich z nabywcami mieszkań.

Jego członkowie podejmują szereg inicjatyw mających na celu dążenie do tworzenia przyjaznej mieszkańcom i środowisku tkanki miejskiej, nadając polskim metropoliom nowoczesnego charakteru.