Głosowanie na Park Tarnogajski!

wróć do aktualności

Od 28 września do 12 października mieszkańcy Wrocławia mogą głosować na projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeden ze zgłoszonych projektów dotyczy powstania Parku Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina, niedaleko osiedla Lokum di Trevi.

Projekt „Zielony Tarnogaj” zainicjowało Stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj, które chce stworzyć park miejski, dostępny dla wszystkich, miejsce wypoczynku i rekreacji szczególnie dla mieszkańców okolicznych ulic. Park Tarnogajski ma powstać na terenie byłego niemieckiego cmentarza św. Bernardyna przy ulicy Bogedaina. W parku zaplanowano ścieżki i trasy do spacerowania, a także obiekty małej architektury, jak np. ławki.

Aby zagłosować na projekt „Zielony Tarnogaj – Park przy ul. Bogedaina” należy wypełnić internetowy formularz na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Głosowanie wymaga podania swojego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, należy także wskazać maksymalnie trzy numery projektów z trzech różnych progów kwotowych. Park Tarnogajski to projekt nr 428 w progu budżetowym do 150 000 zł.

 

Szczegółowe informacje na stronach:

www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,428

 

Wspieramy inicjatywę Parku Tarnogajskiego i zachęcamy do głosowania na ten projekt!