Dzienniki budowy - maj 2024

wróć do aktualności

Czas na majowe dzienniki budowy! Przygotowaliśmy dla Was skrót informacji o najnowszych postępach prac na naszych wrocławskich budowach oraz pełną słońca fotorelację.


W powstającej na Sołtysowicach inwestycji Lokum la Vida w I etapie trwa betonowanie stropu nad 1. piętrem w klatkach 1-2. W klatkach 3-5 wykonywane jest szalowanie stropów nad 2. i 3. piętrem. W klatkach 6-7 postępuje murowanie ścian 4. piętra oraz ścianek działowych na parterze. W garażu podziemnym z I etapu prace prowadzą instalatorzy sanitarni i elektrycy. Nasze ekipy przystąpiły do docieplania stropu garażu. W II etapie inwestycji rozpoczęto wykonywanie ścianek działowych w klatce 8, trwa w niej też montaż okien oraz instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych oraz kanalizacyjnych. W klatce 9 ekipy szalują stropy nad 1 piętrem, a w klatce 10 nad parterem. W garażu podziemnym dla klatek 8-10 prace prowadzą instalatorzy. W obrębie klatki 11 zakończono betonowanie płyt fundamentowych, postępuje zbrojenie ścian i słupów żelbetowych oraz ich betonowanie. W klatce 12 trwa budowa ścian garażu oraz szalowanie stropu nad garażem.  Na terenie inwestycji trwają roboty związanie z wykonaniem zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

W Lokum Porto na Starym Mieście postępuje budowa kolejnych etapów osiedla – budynków E-H i towarzyszących im części wspólnych. Nasze ekipy kontynuują montaż elementów żelbetowych: w budynkach E, F, H na poziomie 1. piętra, natomiast w budynku G na poziomie -1 w garażu podziemnym.

 

Lokum Porto

Budynki E, F, H - Lokum Porto

Budynki E, F, H - Lokum Porto

Lokum Porto - budynki E, F

Lokum Porto - budynki E, F

Prace w budynku H - osiedle Lokum Porto

Prace w budynku H - osiedle Lokum Porto

Trwa szalowanie stropów

Trwa szalowanie stropów

Montaż elementów żelbetowych - budynki E, F

Montaż elementów żelbetowych - budynki E, F

Budynek E - VI etap osiedla Lokum Porto

Budynek E - VI etap osiedla Lokum Porto

7. Budowa Lokum Porto - budynki F, G, H

Budowa Lokum Porto - budynki F, G, H

Budynki E, F, w tle gotowe etapy osiedla Lokum Porto

Budynki E, F, w tle gotowe etapy osiedla Lokum Porto

Widok z lotu ptaka na nowe etapy budowy - Lokum Porto

Widok z lotu ptaka na nowe etapy budowy - Lokum Porto

Postępy budowy budynków E, F, G, H

Postępy budowy budynków E, F, G, H

Osiedle Lokum Porto, w tle panorama miasta

Osiedle Lokum Porto, w tle panorama miasta

Widok na Lokum Porto od strony Odry

Widok na Lokum Porto od strony Odry

 

Lokum la Vida

Inwestycja Lokum la Vida

Inwestycja Lokum la Vida

W klatce 8 rozpoczęto wstawianie okien na parterze

W klatce 8 rozpoczęto wstawianie okien na parterze

W klatce 4 trwa szalowanie stropu nad 2. piętrem.

W klatce 4 trwa szalowanie stropu nad 2. piętrem.

Wjazd do garażu podziemnego od strony ul. Hebstra

Wjazd do garażu podziemnego od strony ul. Hebstra

Postępy prac w I etapie inwestycji

Postępy prac w I etapie inwestycji

Betonowanie stropu nad 1. piętrem w klatkach 1-2

Betonowanie stropu nad 1. piętrem w klatkach 1-2

W klatce 8 wykonano zbrojenie nad 4. piętrem

W klatce 8 wykonano zbrojenie nad 4. piętrem

Osiedle Lokum la Vida od strony budynku 5 i klatki 12

Osiedle Lokum la Vida od strony budynku 5 i klatki 12

Budowa osiedla Lokum la Vida

Budowa osiedla Lokum la Vida

Widok z lotu ptaka na postępy prac

Widok z lotu ptaka na postępy prac

Lokum la Vida od strony ul. Herbsta

Lokum la Vida od strony ul. Herbsta

Zielona okolica osiedla Lokum la Vida

Zielona okolica osiedla Lokum la Vida