Dzienniki budowy - maj 2023

wróć do aktualności

Maj przyniósł na nasze budowy nie tylko piękną wiosenną zieleń, ale też ogromne postępy prac! Zapraszamy na najnowsze dzienniki budowy, w których znajdziecie garść najważniejszych informacji oraz słoneczną fotorelację.


We wrocławskiej inwestycji Lokum Porto, powstającej na Starym Mieście, wykonano elewację w etapach IV-V. W budynkach J-N zakończono układanie płytek w częściach wspólnych, prace te trwają jeszcze w budynkach O i P. We wszystkich budynkach ukończono tynkowanie oraz montaż ślusarki okiennej i drzwiowej. Obecnie wykonywane jest malowanie mieszkań i klatek schodowych oraz montowanie zabudów meblowych w częściach wspólnych budynków J-P. Postępują prace wykończeniowe oraz biały montaż osprzętu elektrycznego we wszystkich budynkach z IV i V etapu. Na terenie zewnętrznym nasze ekipy przygotowują elementy małej architektury oraz prowadzą roboty drogowe. Zakończono wykonywanie żelbetowej konstrukcji oczek wodnych. Budowa posadzek garaży podziemnych jest zrealizowana w ok. 80%.

W inwestycji Lokum Verde na Zakrzowie we Wrocławiu prowadzone są prace nad III etapem osiedla. W budynkach 7, 8 i 10 trwa montaż zabudów meblowych szachtów oraz elementów ozdobnych. W klatkach 12-13 w budynkach 8-9 gotowy jest biały osprzęt wentylacyjny, zawieszono też lampy w klatkach schodowych. W klatce 14 w budynku 9 nasze ekipy szpachlują ścianki działowe w mieszkaniach oraz ściany na klatce schodowej. Wstawiono drzwi wejściowe do lokali, trwają przygotowania do montażu balustrad wewnętrznych. W budynku 10 zakończono układanie płytek na klatce schodowej, wstawiono drzwi do mieszkań i zainstalowano osprzęt wentylacyjny. W lokalach postępuje biały montaż elektryczny. Na terenie zewnętrznym nasze ekipy zakończyły roboty brukarskie na parkingu, patio oraz drodze dojazdowej do hal garażowych. Obecnie trwają prace porządkowe i drobne poprawki, a także przygotowania do malowania oznaczeń miejsc postojowych naziemnych. Bliskie ukończenia jest kształtowanie zieleni na patio, postępuje też przygotowanie powierzchni zielonych wokół budynków. Na terenie III etapu inwestycji zakończono wykonywanie elewacji.

Na krakowskim osiedlu Lokum Vista postępuje realizacja etapu IIIb. W budynku C2 zakończono roboty na dachu oraz prace elewacyjne w klatkach 6-9,prowadzone są one jeszcze w klatce 10. W klatkach 6-7 ukończono malowanie mieszkań oraz montaż balustrad zewnętrznych, rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej. W klatce 7 wykonywane są okleiny kamienne. W klatkach 7-8 nasze ekipy układają płytki w częściach wspólnych. W klatkach 9-10 zakończono wykonywanie posadzek oraz tynkowanie lokali usługowych. W garażu podziemnym trwają prace elektryczne związanie z rozprowadzaniem kabli zasilających i teletechnicznych. Postępuje rozprowadzanie instalacji C.O., wentylacyjnych i wod.-kan. Na terenie zewnętrznym nasze ekipy budują chodniki, drogi oraz miejsca parkingowe naziemne. Ustawiono stację transformatorową.

 

Lokum Porto

I etap inwestycji, w tle budynek N z V etapu

I etap inwestycji, w tle budynek N z V etapu

Budynek L - IV etap Lokum Porto

Budynek L - IV etap Lokum Porto

Budynek M i konstrukcja oczka wodnego - V etap Lokum Porto

Budynek M i konstrukcja oczka wodnego - V etap Lokum Porto

Budynki L, K, J, w tle panorama miasta

Budynki L, K, J, w tle panorama miasta

Ukończona elewacja budynku M - Lokum Porto

Ukończona elewacja budynku M - Lokum Porto

Budynki M, N widoczne od strony etapów I-II

Budynki M, N widoczne od strony etapów I-II

Budynek P - V etap Lokum Porto

Budynek 7 od strony patio - III etap Lokum Verde

Budynki K, L - IV etap inwestycji

Budynki K, L - IV etap inwestycji

Budynki M, N - V etap inwestycji

Budynki M, N - V etap inwestycji

Budynek komercyjny J oraz budynki K-O z IV i V etapu osiedla

Budynek komercyjny J oraz budynki K-O z IV i V etapu osiedla

 

Lokum Verde

Budynki 10, 9 od strony ul. Z. Gumińskiej

Budynki 10, 9 od strony ul. Z. Gumińskiej

Budynek 10 - III etap inwestycji Lokum Verde

Budynek 10 - III etap inwestycji Lokum Verde

W III etapie osiedla ukończono prace elewacyjne

W III etapie osiedla ukończono prace elewacyjne

Patio pomiędzy budynkami 7 a 8-10 w III etapie inwestycji

Patio pomiędzy budynkami 7 a 8-10 w III etapie inwestycji

Wokół budynków z III etapu trwa przygotowanie terenów zielonych

Wokół budynków z III etapu trwa przygotowanie terenów zielonych

Zielone patio między I a II etapem inwestycji Lokum Verde

Zielone patio między I a II etapem inwestycji Lokum Verde

Miejsca do odpoczynku wśród zieleni w ukończonej części osiedla

Miejsca do odpoczynku wśród zieleni w ukończonej części osiedla

W budynku 10 trwa biały montaż elektryczny w mieszkaniach

W budynku 10 trwa biały montaż elektryczny w mieszkaniach

Ścieżka rowerowa i chodnik przy ul. z. Gumińskiej - Lokum Verde

Ścieżka rowerowa i chodnik przy ul. z. Gumińskiej - Lokum Verde

Widok z góry na III etap inwestycji Lokum Verde

Widok z góry na III etap inwestycji Lokum Verde

Osiedle Lokum Verde z lotu ptaka

Osiedle Lokum Verde z lotu ptaka

III etap inwestycji Lokum Verde od strony ul. Odolanowskiej

III etap inwestycji Lokum Verde od strony ul. Odolanowskiej

 

Lokum Vista

Budynek C2 - etap IIIb inwestycji Lokum Vista

Budynek C2 - etap IIIb inwestycji Lokum Vista

Trwa budowa chodników - etap IIIb, Lokum Vista

Trwa budowa chodników - etap IIIb, Lokum Vista

Prace przy wejściach do klatek schodowych

Prace przy wejściach do klatek schodowych

Budynek C2 od strony ukończonego budynku C1 - Lokum Vista

Budynek C2 od strony ukończonego budynku C1 - Lokum Vista

Balkony i loggie przyszłych mieszkańców osiedla Lokum Vista

Balkony i loggie przyszłych mieszkańców osiedla Lokum Vista

Budowa chodników i przygotowanie terenu zielonego wokół budynku

Budowa chodników i przygotowanie terenu zielonego wokół budynku

W części klatki 10 prowadzone są prace elewacyjne

W części klatki 10 prowadzone są prace elewacyjne

W inwestycji zastosowano ekologiczne, zielone pokrycia dachowe

W inwestycji zastosowano ekologiczne, zielone pokrycia dachowe

Widok z góry na budowę etapu IIIb Lokum Vista

Widok z góry na budowę etapu IIIb Lokum Vista

Widok z góry na inwestycję Lokum Vista

Widok z góry na inwestycję Lokum Vista

Osiedle Lokum Vista z lotu ptaka, w tle panorama miasta

Osiedle Lokum Vista z lotu ptaka, w tle panorama miasta

Widok na osiedle Lokum Vista od strony ul. Malborskiej

Widok na osiedle Lokum Vista od strony ul. Malborskiej