Dzienniki budowy – listopad 2021

wróć do aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z listopadową relacją z postępu prac na naszych budowach we Wrocławiu i Krakowie. 


Na osiedlu Lokum Monte w podwrocławskiej Sobótce w budynkach G, H, I, J oraz K prace dobiegają końca – wprowadzane są drobne, finalne poprawki. W budynkach A, B, C oraz F nasze ekipy wykonują ostatnie kondygnacje stanu surowego oraz murują ścianki działowe. W budynku F rozpoczęto też budowę pionów sanitarnych. W budynku D szalowane są stropy nad garażem podziemnym, a w E trwają prace na poziomie parteru. Na terenach zewnętrznych prowadzone są prace porządkowe i zasadzana jest roślinność, a także trwa przygotowanie głównej drogi prowadzącej na osiedle. Wykonano już nawierzchnię bezpieczną pod gotowym placem zabaw.

W inwestycji Lokum Verde, którą realizujemy na wrocławskim Zakrzowie, cały czas dużo się dzieje. Budynek 1 jest docieplony styropianem w 50%, wykonano w nim już część posadzek oraz tynków wewnętrznych, trwają też prace nad posadzkami jastrychowymi. Nasze ekipy rozpoczęły montaż wind osobowych. Wzdłuż budynku 1 wykonano sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej. W budynku 2 jest już gotowa elewacja. W budynkach 2, 3 i 4 rozpoczęto szpachlowanie klatek schodowych, trwa też układanie płytek. W budynku 5, na terenie II etapu osiedla, stawiane są ścianki działowe oraz montowane okna, trwają też prace hydrauliczne, wentylacyjne i elektryczne. Nasze ekipy pracują również nad docieplaniem stropu w garażu. W jednej części budynku 6 murowane są ściany na 4. piętrze, a w drugiej układane są instalacje w garażu. Zabetonowano też ostatni strop nad 4. piętrem, a obecnie odbywa się murowanie kominów oraz attyk. W całym budynku 6 na parterze gotowe są już ścianki działowe oraz instalacja elektryczna. Na poziomach 0 oraz 1 zostały wstawione okna. Rozpoczęliśmy już pracę nad III etapem tej inwestycji. Na jego terenie stanął drugi żuraw i obecnie prowadzone są wykopy i betonowanie płyty fundamentowej. W części bud. 7 kończą się prace nad betonowaniem ścian piwnic oraz szalowaniem stropu nad garażem, a zaczynają zbrojenia jego obniżonej części.

Na osiedlu Lokum Porto na Starym Mieście w budynku A prace malarsko-wykończeniowe oraz instalacyjno-elektryczne są już na zaawansowanym etapie. Nasze ekipy kończą również zamykać dachy w budynkach B, C oraz D. Równocześnie w budynkach B i C kładzione są posadzki jastrychowe i instalacje wewnętrzne, trwają też prace malarsko-wykończeniowe. Elewacja w budynku B wykonana jest w ok. 60%, natomiast w C – w 50%. Realizacja elewacji jest już natomiast bliska ukończenia w budynku D, w którym odbywają się też prace malarskie i wykończeniowe. Nasze ekipy rozpoczęły w tym miesiącu budowę IV etapu inwestycji.

Na osiedlu Lokum Salsa w Krakowie kończona jest budowa I i II etapu inwestycji – w budynkach A i B trwają ostatnie poprawki malarskie oraz prace porządkowe. W budynku C z III etapu nasze ekipy wymurowały ścianki działowe w klatkach A, B i C, obecnie wykonują je w klatce D. W klatkach A i B tynkowane są ściany. Prowadzone są też prace nad rozprowadzaniem instalacji w garażu podziemnym. W klatkach A, B i C wykonywana jest instalacja elektryczna. W budynku ukończono już elementy żelbetonowe, piony wodno-kanalizacyjne, piony wentylacji mechanicznej oraz wstawiano okna.

W krakowskiej inwestycji Lokum Vista na Podgórzu Duchackim z dnia na dzień widać wyraźne postępy prac. Zakończono już roboty zbrojarsko-ciesielskie na stropach i elementach pionowych wszystkich kondygnacji. Nad klatkami 3, 4 i 5 prowadzone są prace izolacyjne stropodachu. Dodatkowo na wysokości klatki 5 wykonywana jest elewacja budynku od jego wschodniej i zachodniej strony. Nasze ekipy montują okna oraz murują ścianki działowe w mieszkaniach. Wykonują też nadszybia wind, attyki oraz szachty instalacyjne. W garażu trwa rozprowadzanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych. Rozpoczęła się budowa sieci zewnętrznych, m.in. przyłączy sanitarnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Lokum Monte

Widok z lotu ptaka na osiedle Lokum Monte

Widok z lotu ptaka na osiedle Lokum Monte

II etap osiedla - zasadzanie roślinności na dziedzińcu

II etap osiedla - zasadzanie roślinności na dziedzińcu

Na terenie II etapu trwają prace porządkowe

Na terenie II etapu trwają prace porządkowe

W budynku F wykonywana jest ostatnia kondygnacja stanu surowego

W budynku F wykonywana jest ostatnia kondygnacja stanu surowego

Pergole i alejki spacerowe w II etapie osiedla

Pergole i alejki spacerowe w II etapie osiedla

W budynku K prace dobiegają końca, trwają ostatnie poprawki

W budynku K prace dobiegają końca, trwają ostatnie poprawki

Budynek G od strony ul. Armii Krajowej

Budynek G od strony ul. Armii Krajowej

Widok z góry na II etap inwestycji Lokum Monte

Widok z góry na II etap inwestycji Lokum Monte

II etap osiedla Lokum Monte od strony ul. Armii Krajowej

II etap osiedla Lokum Monte od strony ul. Armii Krajowej

Szalowanie stropów nad garażem podziemnym - budynek D

Szalowanie stropów nad garażem podziemnym - budynek D

W budynku E trwają prace na poziomie parteru

W budynku E trwają prace na poziomie parteru

Widok z góry na I etap osiedla Lokum Monte

Widok z góry na I etap osiedla Lokum Monte

Lokum Verde

Widok z góry na I i II etap osiedla Lokum Verde

Widok z góry na I i II etap osiedla Lokum Verde

Budynki 3 i 4 od strony wejść do klatek schodowych

Budynki 3 i 4 od strony wejść do klatek schodowych

W budynku 5 trwa między innymi montaż okien

W budynku 5 trwa między innymi montaż okien

II etap osiedla Lokum Verde z lotu ptaka

II etap osiedla Lokum Verde z lotu ptaka

II etap osiedla Lokum Verde - bud. 5 i 6

II etap osiedla Lokum Verde - bud. 5 i 6

Widok z powietrza na III etap osiedla - od ul. Odolanowskiej

Widok z powietrza na III etap osiedla - od ul. Odolanowskiej

Trwają prace nad budynkiem 7 z III etapu inwestycji

Trwają prace nad budynkiem 7 z III etapu inwestycji

Betonowanie ścian piwnic i szalowanie stropu w bud. 7

Betonowanie ścian piwnic i szalowanie stropu w bud. 7

Lokum Porto

Widok z góry na inwestycję Lokum Poto

Widok z góry na inwestycję Lokum Poto

Prace nad elewacją budynku A dobiegają końca

Prace nad elewacją budynku A dobiegają końca

W budynku A montowana jest m.in. instalacja elektryczna

W budynku A montowana jest m.in. instalacja elektryczna

Widok na budynek C od strony budynku B

Widok na budynek C od strony budynku B

Częściowo gotowa elewacja budynku C

Częściowo gotowa elewacja budynku C

Osiedle Lokum Porto - widok na część budynku C

Osiedle Lokum Porto - widok na część budynku C

Budynek A - widok od strony budynku B

Budynek A - widok od strony budynku B

Elewacja budynku B wykonana jest w ok. 60%

Elewacja budynku B wykonana jest w ok. 60%

Rozpoczęto prace nad IV etapem inwestycji Lokum Porto

Rozpoczęto prace nad IV etapem inwestycji Lokum Porto

IV etap osiedla, w tle budynki B i C

IV etap osiedla, w tle budynki B i C

Wykopy i betonowanie płyty fundamentowej - IV etap inwestycji

Wykopy i betonowanie płyty fundamentowej - IV etap inwestycji

Widok z góry na osiedle Lokum Porto od strony IV etapu

Widok z góry na osiedle Lokum Porto od strony IV etapu

Lokum Salsa

Osiedle Lokum Salsa - widok z lotu ptaka

Osiedle Lokum Salsa - widok z lotu ptaka

W budynku B z II etapu trwają ostatnie poprawki malarskie

W budynku B z II etapu trwają ostatnie poprawki malarskie

Widok na budynek A z I etapu osiedla Lokum Salsa

Widok na budynek A z I etapu osiedla Lokum Salsa

Wokół budynków z I i II etapu wykonywane są prace porządkowe

Wokół budynków z I i II etapu wykonywane są prace porządkowe

Wnętrze klatki schodowej w budynku z I etapu

Wnętrze klatki schodowej w budynku z I etapu

W garażach podziemnych prowadzone są prace porządkowe

W garażach podziemnych prowadzone są prace porządkowe

Dziedziniec przyszłych mieszkańców I etapu osiedla

Dziedziniec przyszłych mieszkańców I etapu osiedla

Ławki i roślinność na dziedzińcu osiedla Lokum Salsa

Ławki i roślinność na dziedzińcu osiedla Lokum Salsa

Ogródki na osiedlu Lokum Salsa

Ogródki na osiedlu Lokum Salsa

Widok z góry na II i III etap inwestycji

Widok z góry na II i III etap inwestycji

Widok od strony ul. Pana Tadeusza na budynek z III etapu

Widok od strony ul. Pana Tadeusza na budynek z III etapu

W budynku C trwa między innymi wstawianie okien - III etap inwestycji

W budynku C trwa między innymi wstawianie okien - III etap inwestycji

Lokum Vista

Widok z góry na etap IIIa osiedla Lokum Vista

Widok z góry na etap IIIa osiedla Lokum Vista

Nad klatkami 3, 4 i 5 trwają prace izolacyjne stropodachu

Nad klatkami 3, 4 i 5 trwają prace izolacyjne stropodachu

Rozpoczęła się budowa sieci zewnętrznych

Rozpoczęła się budowa sieci zewnętrznych

W budynku trwa montowanie okien

W budynku trwa montowanie okien

Na dachu trwają m.in. prace zbrojarsko-ciesielskie

Na dachu trwają m.in. prace zbrojarsko-ciesielskie

Zakończono roboty zbrojarsko-ciesielskie na stropach i elementach pionowych

Zakończono roboty zbrojarsko-ciesielskie na stropach i elementach pionowych

Widok na etapy IIIa oraz I osiedla Lokum Vista

Widok na etapy IIIa oraz I osiedla Lokum Vista

Widok z lotu ptaka na osiedle Lokum Vista, w tle panorama miasta

Widok z lotu ptaka na osiedle Lokum Vista, w tle panorama miasta