Dzienniki budowy - czerwiec 2017

wróć do aktualności

Od publikacji ostatnich dzienników budowy zmieniło się sporo, zarówno na budowie wrocławskich, jak i krakowskich inwestycji. Zapraszamy do prześledzenia postępów prac.

 

Teren naszej najnowszej inwestycji, Lokum Vena zlokalizowanej we Wrocławiu, przy ul. Poniatowskiego i Prusa jest sukcesywnie porządkowany.

 

Części wspólne etapu VI osiedla Lokum di Trevi zostały zagospodarowane – ukończono wjazd do podziemnej hali garażowej, zasadzono roślinność i wytyczono naziemne miejsca postojowe. Nasza ekipa pracuje również nad dziedzińcem VII etapu, gdzie w centralnym punkcie stoi już fontanna.

 

Postępują także intensywne prace nad etapem Va osiedla Lokum Victoria. Wznoszone są kolejne kondygnacje, powstaje również  płyta garażowa. Realizacja etapu IIa powoli zmierza do końca, trwają prace przy elewacjach.

 

W I etapie krakowskiego osiedla Lokum Vista nasza ekipa pracuje przy garażach oraz zbrojeniach. Na terenie osiedla Lokum Siesta wykonywane są zbrojenia płyty fundamentowej. Powstają także elementy pionowe poziomu -1.

 

Osiedle Lokum Vena:

Osiedle Lokum Vena - porządkowanie terenu

Osiedle Lokum Vena - w tle ul. Prusa

Prace porządkowe na terenie osiedla Lokum Vena

Teren osiedla Lokum Vena

 

Osiedle Lokum di Trevi:

Dziedziniec etapu VII  osiedla Lokum di Trevi, prace nad zagospodarowaniem terenu

Osiedle Lokum di Trevi - etap VII, mała architektura

Osiedle Lokum di Trevi - etap VII, prace przy elewacji

Osiedle Lokum di Trevi, etap VI, miejsca postojowe, nasadzenie zieleni

Osiedle Lokum di Trevi, etap VI, wjazd do garażu podziemnego

 

Osiedle Lokum Victoria:

Osiedle Lokum Victoria - etap IIa i etap I

Osiedle Lokum Victoria - etap IIa, widok od strony etapu I

Osiedle Lokum Victoria - etap IIb, w tle etap IIa

Osiedle Lokum Victoria - etap III, beton podkładowo-wyrównawnczy oraz rozłożone zbrojenie pod realizację płyty fundamentowej

Osiedle Lokum Victoria, etap IVa i V, zrealizowana stacja transformatorowa

Osiedle Lokum Victoria - etap Va, prace przy kondygnacjach

Osiedle Lokum Victoria - etap V, konstrukcja garażu

 

Osiedle Lokum Vista:

Lokum Vista - prace przy budowie garażu

Osiedle Lokum Vista - elementy pionowe parteru

Osiedle Lokum Vista - etap I

Osiedle Lokum Vista - płyta fundamentowa

Osiedle Lokum Vista - zbrojenia

 

Osiedle Lokum Siesta:

Osiedle Lokum Siesta - etap I

Osiedle Lokum Siesta - elementy pionowe konstrukcji

Osiedle Lokum Siesta - zbrojenie elementów pionowych poziomu -1

Osiedle Lokum Siesta - zbrojenie płyty fundamentowej

Prace na terenie osiedla Lokum Siesta